I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.Właścicielem sklepu internetowego jest

Po drodze Paweł Koniuszewski 04-950 Warszawa

ul. Patriotów 105 nip PL 8451813502

§ 2 Składanie zamówień 

1. Ceny towarów znajdujących się w sklepie są cenami brutto i podane są w polskich złotych. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.

2. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem sklepu, telefonicznie lub drogą mailową.

3. Zamówienia za pośrednictwem sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

4. Aby zamówienie złożone za pośrednictwem sklepu zostało zrealizowane prawidłowe, niezbędne jest właściwe wypełnienie formularza zamówienia oraz podanie danych niezbędnych do dokonania przesyłki zamówionego towaru.

5. Po złożeniu przez klienta zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.

6. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatność przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.

Towar

1. Każdy produkt oferowany w sklepie pochodzi z legalnego źródła, jest fabrycznie nowy  i posiada oryginalne opakowanie(jeżeli występuje).

§ 3 Koszty i termin wysyłki 

1. Przesyłka wysyłana jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje klienta  o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronach serwisu( 1-3 dni). Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online”(natychmiast) do czasu podanego na stronach należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-dzień roboczy)

Wysyłki są realizowane tylko na terenie Polski.

Dane konta bankowego:

Pekao sa 47 1950 0001 2006 0369 1139 0002

3. Koszty przesyłki pokrywa nabywca. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności.  Po drodze prowadzi akcje rabatowe, pokrywając wartość przesyłki.

Rabat naliczany jest w koszyku za pomocą specjalnego kodu.

§ 4 Płatności 

1. Każda transakcja potwierdzana jest  paragonem lub fakturą.

2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem ( przy odbiorze towaru ), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych online lub przelewem na konto bankowe sklepu.

Dane do przelewu Pekao sa 47 1950 0001 2006 0369 1139 0002

3. Obsługa płatności
Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Autopay S.A.

4. Formy płatności
Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.

§  5 Procedura reklamacji

PO DRODZE udziela gwarancji na sprawne działanie zakupionego towaru. Gwarancji udziela się na okres 24-60 miesięcy, w zależności od zakupionego produktu. Okres umowy gwarancyjnej jest określony szczegółowo w karcie gwarancyjnej dołączanej  zakupionego produktu (jeżeli występuj.) oraz w opisie produktu. Gwarancja ta nie wyłącza, nie ogranicza uprawnień kupującego wynikających z niezgodnością towaru z umową.

Reklamacje dotyczące wadliwie działającego, niedziałającego, uszkodzonego zakupionego przedmiotu powinna zawierać

niezbędne dane ( imię i nazwisko zamawiającego, adres korespondencyjny, kartę gwarancyjną(jeżeli występuję) kopię paragonu lub kopię faktury.

Dane trzeba przesłać na adres:

Pisemnie

Po Drodze

04-657 Warszawa

ul. Władysława IV 1.

Elektronicznie

sklep@podrodze.net

Sklep jest zobowiązany ustosunkować się do złożonej reklamacji do 14 dni od daty jej złożenia

 

§6 Prawo do  odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania powodu zwrotu. Prawo to przysługuję osobom fizycznym (konsumentom) jak i osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą nie związaną bezpośrednio z branżą zakupionego towaru.(zgodnie z art.22 [1] K.C.);

Termin do odstąpienia od umowy kończy się po upływie 14 dni od dnia w którym otrzymali Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie zakupionego przedmiotu.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Adres korespondencyjny  Po drodze Paweł Koniuszewski 04-657 Warszawa ul. Władysława IV 1. Adres email sklep@podrodze.net

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wystarczy napisać takie odstąpienie ręcznie i przesłać na dwa sposoby wymienione powyżej.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia przesyłki.

Zwrotu płatności dokonamy poprzez przelew bankowy na wskazane konto.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania przesyłki z towarem lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam zakupiony towar na adres Po drodze Paweł Koniuszewski 04-657 Warszawa ul. Władysława IV 1 ,nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin zwrotu jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo zakupiony towar przed upływem terminu 14 dni. Zwrot należności wykonywany jest do 7 dni roboczych od otrzymania zwracanego towaru.

 

§  6 Zwrot pieniędzy 

 

Zwroty pieniędzy realizowane są przez sklep internetowy poprzez internetowy przelew bankowy.

 

§  8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

Wraz z akceptacją regulaminu klient wyraża zgodę, aby właściciel sklepu przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), niezbędne dla procesu realizacji usługi oraz celów marketingowych. Jednocześnie Nadawcy przysługuje prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych. Dodatkowo akceptując regulamin, kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych firmom współpracującym z Po drodze Paweł Koniuszewski w celu wysyłki towaru.

 

§ 9 Zgoda na zbieranie opinii

  • 1.OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM
  • 1.1.Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.
  • 1.2.Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.

§  10 Postanowienia końcowe 

 

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

2. W stosunku do konsumentów spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)