Procedura reklamacji

PO DRODZE udziela gwarancji na sprawne działanie zakupionego towaru. Gwarancji udziela się na okres 24-60 miesięcy, w zależności od zakupionego produktu. Okres umowy gwarancyjnej jest określony szczegółowo w karcie gwarancyjnej dołączanej  zakupionego produktu (jeżeli występuj.) oraz w opisie produktu. Gwarancja ta nie wyłącza, nie ogranicza uprawnień kupującego wynikających z niezgodnością towaru z umową.

Reklamacje dotyczące wadliwie działającego, niedziałającego, uszkodzonego zakupionego przedmiotu powinna zawierać

niezbędne dane ( imię i nazwisko zamawiającego, adres korespondencyjny, kartę gwarancyjną(jeżeli występuję) kopię paragonu lub kopię faktury.

Dane trzeba przesłać na adres:

Pisemnie

Po Drodze

04-657 Warszawa

ul. Władysława IV 1.

Elektronicznie

sklep@podrodze.net

Sklep jest zobowiązany ustosunkować się do złożonej reklamacji do 14 dni od daty jej złożenia